Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2014

7882 a845
Reposted fromerial erial viapimpmyheart pimpmyheart

March 22 2014

missyseppy
Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew (...) ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko: Ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wietrznie, i żeby sercu - bezpiecznie (...).
— Władysław Broniewski

December 18 2013

3810 7eaa
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapimpmyheart pimpmyheart

December 02 2013

missyseppy
Reposted frompanimruk panimruk viasoko soko

July 12 2013

missyseppy
9052 5ea4
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viawormstache wormstache

March 16 2013

missyseppy
Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. 
— Jonasz Kofta.
Reposted fromgivememyself givememyself vianotforgetme notforgetme

March 13 2013

missyseppy
4153 1229
Reposted bywellPannaMigotkababellos
missyseppy
4149 9f6d
Reposted bycantstop cantstop
missyseppy
4146 f649
missyseppy
4144 0a21
missyseppy
4142 f32f

March 10 2013

missyseppy

February 19 2013

missyseppy
Reposted frombethgadar bethgadar viarooms rooms

February 07 2013

missyseppy
Reposted fromsunwalk sunwalk viaasiaazla asiaazla

January 22 2013

missyseppy
3236 d6b8
Reposted byjasmynjeannesDziksonia
missyseppy
3211 cb44
Reposted byjasmynderfrebootDziksonia
missyseppy
3196 4393

January 13 2013

missyseppy

January 10 2013

missyseppy
9411 82f8
missyseppy
9397 602e
Reposted byinsanedreamertoniewszystkofollowedasiunka2991kemikalgirlcheersbabykociesercebeltaneblondikonotorilionapatosandziaaAnantireasonscanneverwinedhellisilmeLittleMissPipedreamsTiffanysforgetcaptainsebrarocktennerbelieveinImaaagedrinkmysoulastedwaeemerald-magnoliaforgetlive-life9aguchachangemylifepandorciajeannesleksandraMrsDarknesstedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl